Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Συνάντηση των καθηγητών του Erasmus + στην Αθήνα (4-8 Σεπτεμβρίου 2016)

Καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές και καθηγητές του σχολείου μας και στους φίλους μας στα συνεργαζόμενα σχολεία!

Και φέτος, για δεύτερη συνεχόμενη σχολική σεζόν, το σχολείο μας φοράει την...ευρωπαϊκή του εμφάνιση και συμμετέχει στο διεθνές πρόγραμμα Erasmus + μαζί με τους αγαπητούς μαθητές και καθηγητές των λυκείων από το Μπιέλσκο Μπιάλα της Πολωνίας, το Τουρκού της Φινλανδίας, τη Μασσαλία της Γαλλίας και την Πάρμα της Ιταλίας.

Η πρώτη χρονιά συνεργασίας (2015-16) σημείωσε μεγάλη επιτυχία και το σχολείο μας συμμετείχε, ως γνωστόν, σε μετακινήσεις στη Φινλανδία (μόνο καθηγητές για την αρχική οργάνωση του Προγράμματος), την Πολωνία και την Ιταλία, ενώ, από την πλευρά του, φιλοξένησε μαθητές και καθηγητές από τα σχολεία του Τουρκού και του Μπιέλσκο Μπιάλα.

Φέτος ξεκινούμε δυναμικά, ήδη πριν τον αγιασμό, με τη φιλοξενία 10 καθηγητών από τα συνεργαζόμενα σχολεία για το χρονικό διάστημα από τις 4 ως τις 8 Σεπτεμβρίου. Σκοπός των συναντήσεων που λαμβάνουν χώρα στην Αίθουσα Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, είναι η οργάνωση και ο συντονισμός των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά το τρέχον σχολικό έτος (2016-17), καθώς και η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του προηγουμένου έτους.Οι τρεις συναντήσεις διαρκούν πολλές ώρες, γιατί η οργάνωση πρέπει να είναι αψεγάδιαστη και ακριβής, ώστε και οι αντίστοιχες μετακινήσεις και δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν μέσα στη σεζόν, να στεφθούν από επιτυχία. Είμαστε όμως βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί εργαζόμαστε ως μια διεθνής ομάδα που έχει έναν κοινό στόχο και εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των μελών της!
Τα αποτελέσματα θα τα δείτε σύντομα μέσα στο σχολικό έτος...

Προσδεθείτε!
Απογειωνόμαστε σύντομα!

in english

Transnational Meeting of the teachers of Erasmus + in Athens (4-8 September 2016)

Have a nice school year all of you, students and teachers of our school and best wishes to our friends in partner schools as well! This year, for the second consecutive season, our school wearing the ... european costume and takes part in international Erasmus + program together with students and teachers of fellow high schools in Bielsko-Biala (Poland), Turku (Finland), Marseille (France) and Parma (Italy). The first year of our partnership (2015-16) was a great success and our school participated, as we all know, in mobilities in Finland (only professors for the initial organization of the program), Poland and Italy, while, for its part, has hosted students and teachers from schools of Turku and Bielsko-Biala. This year we start strongly, even before the students begin their lessons in classroom, by hosting 10 teachers from the partner schools for the period from 4 to 8 September. The purpose of the meetings taking place in the Educational Activities Hall, is the organization and coordination of actions carried out during the current school year (2016-17), and the evaluation of the previous year's activities.

The three meetings last several hours, because the preperations must be flawless and precise so that the corresponding mobilities and activities that will follow in the season will be successful. In any case,  we are confident that we will succeed because we work as an international group that has a common goal and excellent relations between its members!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου